අතහැර දමා යන දරුවන් භාරදෙන්න ළමාරක්ෂක අධිකාරියෙන් වෙනම ආයතනයක්

Sunday, 02 August 2020 - 7:46

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දෙමාපියන් විසින් අතහැර දමා යා හැකි හෝ ඝාතනයට ලක්වීමේ අවදානමක් සහිත දරුවන් භාර ගැනීම සඳහා සියලූම පළාත් ආවරණය වන අයුරින් විශේෂ ආයතනයක් පිහිටුවීමට ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව එක් පළාතකට එක් ආයතනය බැගින් විවෘත කෙරෙන අතර, දෙමාපියන් සහ භාරකරුවන්ගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳව එහිදී කිසිවිටෙකත් අවධානය යොමු නොකරන බවයි එම අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ කියා සිටියේ.