පවුලේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගැනීමට යූ.එන්.පී.යට ඡන්දය දෙන්න - රනිල් (වීඩියෝ)

Sunday, 02 August 2020 - 9:22

%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%96.%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A.%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
පවුලේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය ලබා දිය යුතු බව එහි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ මොරටුව ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදීයි.