කෲ ඩ‍්‍රැගන් ගගන ගාමීන් ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් නික්මේ

Sunday, 02 August 2020 - 10:02

%E0%B6%9A%E0%B7%B2+%E0%B6%A9%E2%80%8D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%9C%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9A
ඇමරිකාවේ මීළඟ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ යානය වන ස්පේස් එක්ස් පෞද්ගලික ගගන ආයතනයේ කෲ ඩ‍්‍රැගන් යානය ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් නික්මුණු බව නාසා ආයතනය නිවේදනය කළා.

දශකයකට පසු ඇමරිකානු අභ්‍යවකාශ යානයකින් අයි.එස්.එස්. මධ්‍යස්ථානය වෙත ගිය ඇමරිකානු ගගනගාමීන් දෙදෙනා එහි දින 62 ක් ගත කළා.

ඔවුන් එම කාලය තුළ 1024 වාරයක් පෘථිවිය වටා ගමන් කළ අතර, අභ්‍යවකාශයේ ඇවිදීම් හතරකටද එක්වුණා.

කෲ ඩ‍්‍රැගන් යානය සාර්ථක ලෙස ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් නික්මීම සිදුවී ඇති අතර, එය ෆ්ලොරිඩාවට ගොඩබැස්සවීමට නියමිතව ඇත්තේ එම ප්‍රාන්තය සුළි සුළඟකට මුහුණ දී තිබියදියි.