පැය 24ක් තුළ ඉන්දියාවේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 54,000ක්

Sunday, 02 August 2020 - 11:08

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+24%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+54%2C000%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අද උදෑසනින් අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 54,735ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව එරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 17 ලක්ෂ 50,723 දක්වා ඉහළ යනවා.

ගතවූ පැය 24 තුළ නැවතත් වාර්තාගත ලෙස මරණ 823ක් සටහන්වීමත් සමඟ ඉන්දියාවේ සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවද 37,364 දක්වා ඉහළ යනවා.