සුනඛයන්ගේ ග්‍රහණයට හසුවූ තිත් මුව පැටවා බේරාගත් හැටි මෙන්න (ඡායාරූප)

Sunday, 02 August 2020 - 17:55

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9B%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
සුනඛයන්ගේ ග්‍රහණයට හසුවූ තිත් මුව පැටවා බේරාගත් හැටි මෙන්න (ඡායාරූප)
සුනඛයන්ගේ ග්‍රහණයට හසුවූ තිත් මුව පැටවෙකු බේරාගැනේ (ඡායාරූප)
සුනඛයන් විසින් සපා කෑමට ලක්කළ මුව පැටවෙකු බේරාගැනීමට ගල්කිරියාගම පුබ්බෝගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු සමත්ව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම මුව පැටවා සුනඛයන් විසින් බරපතල ලෙස සපා කෑමට ලක්කර  ඇති බවයි ගල්කිරියාගම වනජීවී කාර්යාල නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ.

මුව පැටවාගේ වයස මාස 03ක් පමණ වන බවයි වනජීවී නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ.

වනසත්ව සහ වෘක්ෂලතා ආඥා පනතට අනුව  මෙම තිත් මුව පැටවා සැලකෙන්නේ දැඩි ආරක්‍ෂිත ක්ෂීරපායි සත්වයෙකු ලෙසයි.

අදාළ පුද්ගලයාගේ දැනුම්දීමට අනුව ගල්කිරියාගම වනජීවී නිලධාරීන් විසින් මෙම පැටවා වයඹ වනජීවී කලාප නිකවැරටිය පශු වෛද්‍ය ඒකකය වෙත භාරදී තිබෙනවා.