ජනතාවට ලබාදුන් 5,000 දීමනාව කිසි ලෙසකින් නැවතත් අයකරගන්නේ නෑ - (වීඩියෝ)

Sunday, 02 August 2020 - 20:12

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+5%2C000+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%91+-+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කොවිඩ් අර්බුදයත් සමඟ ජනතාවට ලබාදුන් 5,000 දීමනාව කිසි ලෙසකින් නැවතත් අයකර නොගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

සූරියවැව ප්‍රදේශයේ අද පැවති ජනහමුවක් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළා.