ඉදිරියේදී රට තුළ වාහන හිඟයක්?

Monday, 03 August 2020 - 7:49

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%3F
ඉදිරියේදී රට තුළ වාහන හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බව වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරිංචිගේ කියා සිටියේ කොරෝනා වසංගතයත් සමඟ ආනයනය සීමා කිරීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇති බවයි.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ වැඩි ඉල්ලුමක් සහිත ඇතැම් වාහන සංචිත මේ වනවිටත් රට තුළ නොමැති බවයි.