කාදිනල් හිමිපාණන්ගෙන් ඡන්දදායකයන් වෙත ඉල්ලීමක් (වීඩියෝ)

Monday, 03 August 2020 - 12:51

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


රටේ ඉදිරි අනාගතය තීරණය කරන පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීම සඳහා ඡන්ද පොළ වෙත ගොස් ඡන්දය ලබාදීමට ඇති පුරවැසි වගකීම ඉටුකරන්නැයි අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

උන්වහන්සේ මාධ්‍ය වෙත අද (03) විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමිනුයි මෙම ඉල්ලීම කරනු ලැබුවේ.