වයසට නොගැළපෙන, උපන්දින සැමරුම (වීඩියෝ)

Monday, 03 August 2020 - 14:32

%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ළමා වයසට නොගැලපෙන ආකාරයෙන් කෲරත්වය විදහා දැක්වෙන ආකාරයෙන් සිදුකළ උපන්දින සැමරුමක් පිළිබඳව මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍යයන්හි වීඩියෝවක් හුවමාරුවෙමින් තිබෙනවා.

මෙම සිදුවීම පවුලේ ඥාතීන් විසින් සිදු කර ඇති බවට වාර්තා වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.