බලයට ආ සෑම රජයක්ම ජනතා විශ්වාසය කඩකළා (වීඩියෝ)

Monday, 03 August 2020 - 20:48

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%86+%E0%B7%83%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


රටේ වංචාව නතර කිරීමට පැමිණි රජයන් අද වනවිට ජාතිවාදී ගැටුම් නිර්මාණය කරමින් ජනතා විශ්වාසය කඩ කරමින් සිටින බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති ජාතික ජන බලවේගයේ අවසන් ජනහමුව අමතමින්.