මැතිවරණයේ නිහඬ කාලසීමාව තුළ කැෆේ සංවිධානයෙන් ඉල්ලීමක්

Tuesday, 04 August 2020 - 10:36

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AC++%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%86%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2020 මහමැතිවරණයේ නිහඩ කාල සිමාව තුළ දී මැතිවරණ නීතිය අකුරට පිළිපදින්නැයි, සියලු දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලින් කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරනවා.
 
බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ මෙම නිහඬ කාල සීමාව උපක්‍රමශිලී ලෙස අපේක්ෂකත්ව ප්‍රවර්ධනය සඳහා යොදාගන්නා බව එම සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂිකා සුරංගි ආරියවංශ මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියා.

මැතිවරණයේ දී සෑම පක්ෂයකට හා සංවිධානයකටම සමබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙන්ම ජනමතයට සිදුවිය හැකි අයුතු බලපෑම් වළක්වා ගැනීමටත්  මැතිවරණ කටයුතු නිදහස් හා සාමකාමී ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහාත් මෙලෙස මැතිවරණයට පෙර නිහඩ කාලසීමාවක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා .

එවන් පසුබිමක ඇතැම්  දේශපාලන පක්ෂ මැතිවරණයට සහ අපේක්ෂකයින්ට සෙත්පතා ආගමික වතාවත් ආදිය සංවිධානය කිරීම වැනි විවිධ කටයුතු මාර්ගයෙන් අපේක්ෂකත්ව සහ පක්ෂ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කටයුත්වල නියැලෙන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව කැෆේ සංවිධානය වැඩිදුරත් කියා සිටියා .