ගතවූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවේ කොරෝනා වසංගතයේ සිදුවූ නොසිතූ වෙනස

Tuesday, 04 August 2020 - 16:14

%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+24+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83
ගතවූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවේ කොරෝනා වසංගතයේ සිදුවූ නොසිතූ වෙනස
දිනක් තුළ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් සහ මරණ ඉන්දියාවෙන්

අද උදෑසනින් අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ්-19 නව ආසාදිතයන් 52,050ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ඒ අනුව එරට මුළු ආසාදිත සංඛ්‍යාව 1,855,000 ඉක්මවනවා.

එමෙන්ම, ඉන්දියාවෙන් ඊයේ දිනය තුළ වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ 803ක් සමඟ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ද 38,938 දක්වා ඉහළ ගියා.

ඊයේ දිනය තුළ ලොව වැඩිම නව කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් සහ මරණ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වීම විශේෂත්වයක්.

සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව සැලකූ විට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සහ බ්‍රසීලයට පමණක් දෙවැනි වන ඉන්දියාව කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව අතින් පසුවන්නේ 5 වන ස්ථානයේයි.

කෙසේ නමුත්, ඉන්දියාව පුරා ආසාදිතයන් 12 ලක්ෂ 30,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සුවය ලබා ඇති අතර, සුව වීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 66 ඉක්ම වන බව ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.