කොටස් වෙළඳපොළ යළි වර්ධනයක්

Tuesday, 04 August 2020 - 20:54

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක අද නැවතත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 5166.81ක ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද සියයට 2කින් පමණ වර්ධනය වෙමින් සටහන් වූයේ 2218.80ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළ අද දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.2 ඉක්ම වූවා.

මේ අතර, කොළඹ කොටස් වෙළදපොළ ගනුදෙනු හෙට මධ්‍යහ්න 12.30ට අවසන් කෙරෙනවා.