ඡන්දපොළ සුරක්ෂිතයි - මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

Wednesday, 05 August 2020 - 8:53

%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
ඡන්ද පොළ සුරක්ෂිත බැවින් කිසිදු සැකයකින් තොරව මහ මැතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පැමිණෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ඡන්දදායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

ඔහු මෙම ඉල්ලීම කරනු ලැබුවේ බම්බලපිටිය - ලින්සේ බාලිකා විද්‍යාලයේ පැවති ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී අද පෙරවරුවේ දී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.