ඡන්ද විමසීම නිමා වීමට තවත් පැය 3යි - මධ්‍යහ්නය වනවිට වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය මොණරාගලින්

Wednesday, 05 August 2020 - 14:34

%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+3%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%84%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මහමැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අවසන් වීමට තවත් පැය 3ක කාලයක් ඉතිරි වී ඇති අතර, අද මධ්‍යහ්න 12 වන වනවිට සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතයන් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය මධ්‍යහ්න 12 වන විට සියයට 34 ක් බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරි ප්‍රදීප් යසරත්න සඳහන් කළේ.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ එම ප්‍රතිශතය සියයට 46ක්.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 35ක් සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 45ක් ලෙස වාර්තා වන බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරිවරුන් සඳහන් කළා.

එසේම, කුරුණෑගල, හම්බන්තොට, කළුතර සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්කවල සියයට 40ක් අද මධ්‍යහ්න 12 වනවිට ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරි සෝමරත්න විදානපතිරණ කියා සිටියේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 45ක් මේ වනවිට ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි.

එසේම, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 35 ක් ද, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 28 ක් ද, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 48 ක් ද, දිගාමඩුල්ල හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල සියයට 40 බැගින් ද මධ්‍යහ්න 12 වනවිට ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරිවරුන් කියා සිටියා.

මීට අමතරව, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 41ක්, මහනුවර සියයට 43ක්, රත්නපුර හා ත්‍රිකුණාමලයේ සියයට 50ක් බැගින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මධ්‍යහ්න 12 වනවිට වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 40ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එම ප්‍රතිශතය සියයට 47ක්.

මධ්‍යහ්න 12 වනවිට වැඩිම ප්‍රතිශතයකින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වන අතර, එම ප්‍රතිශතය සියයට 55 ක් බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරි ගුණදාස සමරසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

මේ අතර, ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක වීම අධීක්ෂණයට ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය 2800 කට වැඩි නිලධාරින් පිරිසක් යොදවා තිබෙනවා.