අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අයුරු (වීඩියෝ)

Wednesday, 05 August 2020 - 17:11

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ,හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ ඇතුළු රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයින් හම්බන්තොට මැදමුලන ඩි ඒ රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේදී අද පෙරවරුවේ සිය ඡන්දය ලබාදුන්නා.

උදෑසන කාල්ටන් නිවසට වැඩමවා වදාළ මහාසඟරුවනේ ආශිර්වාදය ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයින් දිවංගත ඩි ඒ රාජපක්ෂ අනුස්මරණ ස්මාරකය වෙත පුෂ්පොපාහාර පුද කළා.ඔවුන් සිය ඡන්දයලබාදුන්නේ ඉන් අනතුරුවයි.

දෙපස රැස්ව සිටි ජනතාව සමග සුහද කථාබස් වල නිරතවන්නට ද රාජපක්ෂවරු මෙහිදී අමතකලේ නැහැ..