ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත (වීඩියෝ)

Wednesday, 05 August 2020 - 19:33

%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ඒමේ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් වෙමින් පවතින බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරිවරුන් ප්‍රකාශ කළා.

ප්‍රවාහන අපහසුතා පවතින ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක ඡන්ද පෙට්ටි පමණක් ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත ළඟාවීමට යම් කාලයක් ගතවනු ඇති බවයි ඔවුන් කියා සිටියේ.