ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන අවට විශේෂ ආරක්ෂාව (වීඩියෝ)

Thursday, 06 August 2020 - 13:36

%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ඡන්දය ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන අවට විශේෂ ආරක්ෂාවක් යෙදවීමට පොලීසිය කටයුතු කර තිබෙනවා.

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ඇතුලුව 6,500 කින් යුත් කණ්ඩායමක් ඒ සඳහා යොදවා ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ආසන්නයේ විශේෂ මාර්ග බාධක ද යොදවා තිබෙනවා.