ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Thursday, 06 August 2020 - 23:38

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවන විට නිකුත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ - 205814

සම්පත් අතුකෝරළ - 128331

මොහාන් පී. ද සිල්වා 111626

චන්දිම වීරක්කොඩි - 84984

ඉසුරු දොඩංගොඩ - 71246

ශාන් විජේලාල් ද සිල්වා - 67,793

ගීතා කුමාරසිංහ 63,358

 
සමගි ජන බලවේගය

ගයන්ත කරුණාතිලක - 50,097

මනූෂ නානායක්කාර - 47,399