මාතර දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Friday, 07 August 2020 - 0:12

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA
මාතර දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවන විට නිකුත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

නිපුන රණවක  - 1,31,010
කරුණාදාස කොඩිතුවක්කු -1,14,319
ඩලස් අලහප්පෙරුම -1,03,534
කාංචන විජේසේකර -96,033
මහින්ද යාපා -80,595
වීරසුමන වීරසිංහ -77,967

සමගී ජනබල වේගය

බුද්ධික පතිරණ - 44,839