මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Friday, 07 August 2020 - 1:41

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවන විට නිකුත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ        -   104,729
කුමාරසිරි රත්නායක   -     91,530
විජිත බෙරුගොඩ        -    68,984
ඒ.පී ජගත් පුෂ්පකුමාර -    66,176  
ගයාශාන් නවනන්ද     -    45,384

සමගි ජන බලවේගය

ධර්මසේන විජේසිංහ - 20,662