ත්‍රිකූණාමලයෙන් සමගි ජන බලවේගයට ආසන දෙකක්

Friday, 07 August 2020 - 2:09

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ද මේවන විට නිකුත්වී තිබෙනවා.

සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 86394ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 2කට හිමිකම් කියනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් ලබාගෙන ඇත්තේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්ද 66681ක් ලබා ගනිමින්.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 39570ක්.

ත්‍රිකුණාමලයේ සේරුවිල මැතිවරණ කොට්ඨාශයෙ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 34035ක් ලබාගත්තා.

සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 13117ක්.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු ඡන්ද 4723ක් ලබාගත්තා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 992ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සේරුවිල ආසනයෙන් ලැබී ඇත්තේ ඡන්ද 581ක් පමණයි.

ත්‍රිකුණාමලය කොට්ඨාශයේ පළමු තැනට පැමිණ ඇත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි.

ඔවුන් ඡන්ද 23008ක් ලබාගත්තා.

සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 18063ක්.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 16794ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

මුතූර් මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ සමගි ජන බලවේගය පළමු ස්ථානයට පැමිණ ඇත්තේ ඡන්ද 51330ක් ලබා ගනිමින්.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 11085ක් ලබාගත්තා.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ඡන්ද 9502ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තැපැල් ඡන්ද 6767ක් ලබාගෙන ඇති අතර සමගි ජන බලවේගයට ලැබී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3884ක්.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙන් තැපැල් ඡන්ද 2337ක් ලබාගත්තා.