ජාතික ලැයිස්තුව හැර මන්ත්‍රී ධුර 196න් 128ක් පොහොට්ටුවට - 47 ක් දුරකථනයට

Friday, 07 August 2020 - 3:50

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB+196%E0%B6%B1%E0%B7%8A+128%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+-+47+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර 29 හැර දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් නිකුත්වූ ප්‍රතිඵල අනුව හිමිවන මන්ත්‍රී ධුර 196න් 128ක්ම හිමිකර ගෙන ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.

සමගි ජන බලවේගයට ලැබී ඇත්තේ මන්ත්‍රී ධුර 47ක් වන අතර දෙමළ ජාතික සන්ධානයට මන්ත්‍රී ධුර 9ක් හිමිව තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය සහ EPDPයට මන්ත්‍රී ධුර දෙක බැගින් ලැබී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ජාතික කොන්ග්‍රසය, AITC, මුස්ලිම් ජාතික සන්ධානය, ACMC, මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය, TMTK සහ TMVP, වෙත ලැබී ඇත්තේ එක් මන්ත්‍රී ආසනය බැගින්.