යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Friday, 07 August 2020 - 4:33

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවන විට නිකුත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව,

ඉලන්කෙයි තමිල් අරසු කච්චි

සිවඥානම් ශ්‍රීධරන්  - 35,884

එම් ඒ සුමන්තිරන්   - 27,834

ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්තන් - 23,840


අකිල ඉලන්කෙයි තමිල් කොංග්‍රස්

ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම්  - 31,658


ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය

ඩග්ලස් දේවානන්දා  - 32,146


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

අංගජන් රාමනාදන් - 36,365


තමිල් මක්ක තේසීය කුට්ටනී   

සීවී විග්නේශ්වරන් - 21,554