මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Friday, 07 August 2020 - 6:46

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA
මහ මැතිවරණයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ,

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිලුම් අමුණුගම               - 171,758
මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ   - 161,471
ලොහාන් රත්වත්ත           - 140,917
අනුරාධ ජයරත්න             - 140,798
කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල       -110,832
වසන්ත යාපා බණ්ඩාර         - 108,940
ගුණතිලක රාජපක්ෂ           - 49,317
උදයන චාමින්ද කිරිඳිගොඩ     - 39,904

සමගි ජන බලවේගය - ආසන 04

රවුෆ් හකීම්             -  83,398
අබ්දුල් හලීම්           - 71,063
.එම්. වේලුකුමාර්       - 57,445
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල    -  52,311