රටම බලා සිටි කුරුණෑගල මනාප ප්‍රතිඵල ලැයිස්තුව නිකුත්වෙයි (වීඩියෝ)

Friday, 07 August 2020 - 9:08

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලයද මේ වනවිට නිකුත්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මනාප 527,364 ක් ලබාගත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රතිඵල සටහනේ පළමු ස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ලබාගෙන ඇති මනාප සංඛ්‍යාව 199,203 ක්.

ගුණපාල රත්නසේකර මනාප 141,991 ක්ද, දයාසිරි ජයසේකර මනාප 112,452 ක්ද, අසංක නවරත්න මනාප 82,779ක්ද සමන්ප්‍රිය හේරත් මනාප 66,814 ක්ද ලබාගෙන තිබෙනවා.

ඞී.බී. හේරත් හිමිකරගෙන ඇති මනාප සංඛ්‍යාව 61,954 ක් වන අතර, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා ලබාගෙන ඇති මනාප සංඛ්‍යාව 59,666 ක්.

ජයරත්න හේරත් මනාප 54,351  ක්, ශාන්ත බණ්ඩාර මනාප 52,086 ක් සහ යූ.කේ. සුමිත් මනාප 51,134 හිමිකරගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමට වරම්  හිමිකරගත්තා.

සමගි ජනබලවේගයට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන 4 ක් හිමිවූ අතර, එහි වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාවක් හිමිකරගෙන ඇත්තේ ඇත්තේ නලින් බණ්ඩාරයි.

ඒ, මනාප 75,631 ක්. ජේ.සී අලවතුවල මනාප 65,956 ක්ද අශෝක් අබේසිංහ මනාප 54,512 ක් සහ තුෂාර ඉඳුනිල් මනාප 49,364 ලබාගෙන තිබෙනවා.