මහ මැතිවරණයේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Friday, 07 August 2020 - 10:15

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A%2C+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA
මහ මැතිවරණයේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව,


තමිල් මක්කල් විඩුතලෙයි පුලිහල්

සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන්   - 54,198


ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

සානක්‍ය රාහුල්                  - 33,332
කෝවින්දන් කරුණාගරන්      - 26, 382


ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

එස්. වියාලේන්ද්‍රන්          - 22,218


ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය

අහමඩ් සෙයිනුලාබ්දීන් නසීර් - 17,599