ටික්ටොක් තහනමට එරෙහිව චීනය නීතිමගට

Friday, 07 August 2020 - 16:46

%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B6%A7
අතිශය ජනප්‍රිය කෙටි වීඩියෝ හුවමාරු මෘදුකාංග යෙදවුමක් වන ටික්ටොක් ඇමරිකාව තුළ තහනම් කිරීමේ ජනපති ට්‍රම්ප්ගේ නියෝගයට එරෙහිව අධිකරණයට යාමට එම මෘදුකාංගය හිමි චීන බයිට් - ඩාන්ස් සමාගමේ හිමිකරුවන් සැරසෙනවා.

ජනපති ට්‍රම්ප් ඊයේ එම නියෝගය නිකුත් කළේ ඉදිරි දින 45 ක කාලයෙන් පසු, ටික්ටොක් සහ වී චැට් චීන මෘදුකාංග හිමි චීන සමාගම් සමග ගනුදෙනු කිරීම ඇමරිකානුවන්ට තහනම් වන බවයි.

එම කාලය තුළ අදාල මෘදුකාංගවල ඇමරිකානු මෙහෙයුම් විකිණීමේ එකඟත්වයකට පැමිණිය යුතු බව ජනපති ට්‍රම්ප්ගේ අදහසයි.

කෙසේ නමුත්, එලෙස අසාධාරණ අන්දමින් සිය ජනප්‍රිය මෘදුකාංග යෙදවුම් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමට එරෙහිව පියවර ගන්නා බවයි චීනය ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ සඳහා ඇමරිකානු අධිකරණය තුළ පවතින සියලූම නීතිමය ප්‍රතිපාදන යොදා ගන්නා බව ටික්ටොක් හිමි චීන සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියා.