අඟිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රසයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයා නම් කෙරේ

Saturday, 08 August 2020 - 16:27

%E0%B6%85%E0%B6%9F%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
මෙවර මහ මැතිවරණයේදී ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් හිමි වූ අඟිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රසය ඒ සඳහා වන නියෝජිතයා නම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෙල්වරාසා ගජේන්ද්‍රන් එම මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා නම් කරන බවයි එහි නායක ගජේන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම් කියා සිටියේ.

මහමැතිවරණයේදී අඟිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රසය ඡන්ද 67,766ක් ලබා ගත් අතර, එහිදී යාපනය දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් එහි නායක ගජේන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වුණා.