විපක්ෂ නායක සේවාව ජනතාවගේ ජංගම සේවාවක් බවට පත්කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බව සජිත් කියයි (වීඩියෝ)

Sunday, 09 August 2020 - 20:53

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


පසුගියදා පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී තම පක්ෂය වෙනුවෙන් සහයෝගය දැක්වූ මැද කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ස්තූතිය පළ කිරීම සඳහා අද සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රදේශ කිහිපයකම සංචාරය කළා.

එහිදී පැවති ජනහමුකදී ඔහු පැවසුවේ විපක්ෂ නායක සේවාව ජනතාවගේ ජංගම සේවාවක් බවට පත්කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බවයි.