කොවිඩ් නිසා වසා දමා තිබූ පාසල් අද සිට ඇරඹේ

Monday, 10 August 2020 - 6:18

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
කොවිඩ් 19 වසංගතයත් සමඟ වසා දමා තිබූ පාසල් අදියර කිහිපයක් යටතේ අද (10) සිට ආරම්භ වනවා.

ඒ, අනුව සමස්ත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 200ට වැඩි පාසැල්වල 5 ශ්‍රේණිය සිසුන් දින පහේදීම පාසලට පැමිණිය යුතු වනවා.

1 ශ්‍රේණියේ සිසුන් පාසලට පැමිණිය යුත්තේ සෑම සතියකම සඳුදා දිනයේයි.

දෙක ශ්‍රේණිය සිසුන් සෑම අඟහරුවාදා දිනකදීත්, තුන ශ්‍රේණිය සිසුන් සෑම බදාදා දිනකදීත් පාසලට පැමිණිය යුතු අතර, 4 වැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන් සෑම බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනකදීම පාසැලට පැමිණිය යුතුයි.

සමස්ත ශිෂ්‍ය සංඛාව 200ට වැඩි ද්වියිතික පාසැල්වලට සිසුන් කැඳවීමද අදියර කිහිපයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒ, අනුව සතියේ සෑම සඳුදා දිනකම 6 ශ්‍රේණියේ සිසුන් ද, අඟහරුවාදා 7 ශ්‍රේණියේ සිසුන් ද, බදාදා 8 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ද පාසැලට පැමිණිය යුතු අතර බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දින දෙක වෙන් කර තිබෙන්නේ 9 ශ්‍රේණිය සිසුන්ටයි.

කෙසේ වෙතත්, 10 සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම සිසුන් සතියේ දින 5ම පාසැලට පැමිණිය යුතු වනවා.

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 200 ට අඩු පාසල්වල මෙම ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක නොවන අතර එම පාසැල්වල සාමාන්‍ය පරිදි සියලු ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට අධ්‍යයන කටයුතු ක්‍රියාත්මකයි.

පාසල් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළුදෙනා ද අද (10) සිට පාසලට පැමිණීම අනිවාර්ය වන අතර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පාසලට ගෙන්වා ගන්නේ කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේයි.