මන්මෝහන් සිංගෙන් ඉන්දියාවේ ආර්ථික අර්බුදයට උපදෙස්

Monday, 10 August 2020 - 8:24

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
කොරෝනා අර්බුදය හමුවේ ඉන්දියාව මුහුණදී ඇති ආර්ථික අර්බුදය ඉදිරි වසර තුළදී යථා තත්වයට පත් කිරිමට නම් කඩිනම් පියවර තුනක් ගතයුතු බවට ඉන්දීය හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය මන්මෝහන් සිං ප්‍රකාශ කළා.

ඉන්දියාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ලෙස සළකනු ලබන ආචාර්ය මන්මෝහන් සිං එරට ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කොංග්‍රස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෙක්.

බී බී සී පුවත් සේවය සමඟ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ ආර්ථික අර්බුදය මැඩලීමට නම් කඩිනමින් ජනතාවගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීමට මූල්‍ය සහන ලබාදීමටත්, ණය, ඇපකර වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම සහ ආයතනික ස්වාධීනත්වය හා ක්‍රියාවලින් තුළින් මූල්‍ය අංශය ස්ථාවර කිරීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බවයි.