ලෙබනන පාර්ලිමේන්තුව අසළ විරෝධතාවට කඳුළුගෑස්

Monday, 10 August 2020 - 13:45

%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A
ලෙබනනයේ පාර්ලිමේන්තුව අසළ විරෝධතාවයේ නිරත පිරිස් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලිසිය කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

පසුගියදා බීරූට් හි සිදුවූ පිපිරීමෙන් පසු රජයට ඉල්ලා අස්වන ලෙසට බල කරමින් විරෝධතා පැවැත්වෙන්නේ අද තුන්වන දිනටයි.

එරට තොරතුරු අමාත්‍යවරිය හා පරිසර අමාත්‍යවරයා පවතින තත්ත්වය හමුවේ සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වූ අතර, එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසන විරෝධතාකරුවන් රජයම ඉල්ලා අස්විය යුතු බවටයි විරෝධතාවල නිරතවෙමින් සඳහන් කරන්නේ.