අගමැති, අතුල සේනානායක මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දක්වයි (වීඩියෝ)

Monday, 10 August 2020 - 17:25

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%2C+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9E%E0%B6%BB%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායකගේ සැමියා වූ අභාවප්‍රාප්ත අතුල සේනානායක මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ පුරපති නිල නිවස වෙත පැමිණියා.

මියයනවිට අතුල සේනානායක මහතා 64 වන වියේ පසුවූවා.