ඊශ්‍රායලය ගාසා තීරය යළි වසා දමයි

Tuesday, 11 August 2020 - 11:17

%E0%B6%8A%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
ගාසා තීරය හා භාණ්ඩ හුවමාරු වන මුරපොළ යළි වසා දැමීමට ඊශ්‍රායලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, හමාස් සංවිධානය ගාසා තීරයේ සිට ඊශ්‍රායලය දෙසට රොකට් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම හේතුවෙන්.

ඔවුන් වැටුණු විට ගිනි ඇවිලෙන ද්‍රව්‍ය ඇමුණූ හීලියම් වායු බැලූන ද ඊශ්‍රායලය දෙසට යොමු කර තිබෙනවා.

මීට පෙර එලෙස ගිනි ඇවිලෙන ද්‍රව්‍ය සරුංගල් මගින් එවීමෙන් ඊශ්‍රායලයේ ගොවි බිම් රැසක් ගිනි බත් වුණා.