දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ සභාපතිවරුන් ලෙස පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව (වීඩියෝ)

Wednesday, 12 August 2020 - 10:28

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


නව පාර්ලිමේන්තුවට පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ සභාපතිවරුන්, ජනපති අතින් අද පත්වීම් ලබා ගත්තා.

ඒ, මහනුවර ඓතිහාසික මඟුල් මඩුවේ පැවැත්වෙන අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීමේ උත්සවයෙදියි.

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ සභාපතිවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව පහතින්

කොළඹ             - ප්‍රදීප් උඳුගොඩ
ගම්පහ               - සහන් ප්‍රදීප්
කළුතර              -සංජිව එදිරිමාන්
මහනුවර            - වසන්ත යාපා බණ්ඩාර
මාතලේ             -එස් .නාලක බණ්ඩාර කොට්ටෙගොඩ
නුවරඑළිය         - එස් .බි .දිසානායක
ගාල්ල               - සම්පත් අතුකෝරල
මාතර                - නිපුන රණවක
හම්බන්තොට    - උපුල් ගලප්පති
යාපනය            - අන්ගජන් රාමනාදන්
කිලිනොච්චි      - ඩග්ලස් දේවානන්ද
වව්නියාව              -කේ. දිලීපන්
මන්නාරම,මුලතිව්  - කාදර් මස්තාන්  
අම්පාර                 - ඩී වීරසිංහ
ත්‍රිකුණාමලය         - කපිල අතුකෝරල
කුරුණෑගල          -  ගුණපාල රත්නසේකර
පුත්තලම            - අසෝක ප්‍රියන්ත
අනුරාධපුරය         - එච් .නන්දසේන
පොලොන්නරුව     -අමරකීර්ති අතුකෝරල
බදුල්ල                 -සුදර්ශන දෙනිපිටිය
මොණරාගල       -කුමාරසිරි රත්නායක
රත්නපුරය          -අකිල එල්ලාවල
කෑගල්ල             -රාජිකා වික්‍රමසිංහ