නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව (වීඩියෝ)

Wednesday, 12 August 2020 - 10:33

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
අමාත්‍යාංශ 28කින් යුත් කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ මඟුල් මඩුවේදී දිවුරුම්දීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ඒ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේදීයි.

ඒ අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරු සහ අමාත්‍යංශ 

1  ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය                                              =  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
 
2  මුදල් අමාත්‍යාංශය                                                   =   අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

3  බුද්ධසාශන ,ආගමික හා සස්කෘතික කටුතු අමාත්‍යාංශය         =   අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

4  නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස  අමාත්‍යාංශය                       =    අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

5  අධිකරණය අමාත්‍යාංශය                                             =     අලි සබ්රි

6  විදේශ අමාත්‍යාංශය                                                  =   දිනේෂ් ගුණවර්ධන

7  රාජ්‍ය සේවා,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය          =  ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්
 
8  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය                                                =  මහාචාර්ය ජි.එල් පීරිස්

9  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය                                                  =  පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

10  කම්කරු අමාත්‍යාංශය                                                =  නිමල් සිරිපාලද සිල්වා

11  පරිසර  අමාත්‍යාංශය                                                 =  මහින්ද අමරවීර

12  වනජීවී හා වනසංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය                             = සීබී රත්නායක

13  කෘෂි කාර්ම අමාත්‍යාංශය                                             = මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

14  වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය                                                = චමල් රාජපක්ෂ

15  ඉඩම් අමාත්‍යාංශය                                                      = එස්.එම් චන්ද්‍රසේන

16  ධිවර අමාත්‍යාංශය                                                       =  ඩග්ලස් දේවානන්දා

17  වැවිලි අමාත්‍යාංශය                                                      =  රමේෂ් පතිරණ

18 ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය                                               = වාසුදේව නානායක්කාර

19 විදුලිබල අමාත්‍යාංශය                                                     =  ඩලස් අලහප්පෙරුම

20 බලශක්ති අමාත්‍යාංශය                                                   =   උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල

21 වරයා හා නාවික  අමාත්‍යාංශය                                          =  රෝහිත අබේගුණවර්ධන

22 මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය                                                 =  ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

23 ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය                                                     =  ගාමිණී ලොකුගේ

24 තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය                                            = නාමල් රාජපක්ෂ

25 සංචාරක අමාත්‍යාංශය                                                    = ප්‍රසන්න රණතුංග

26 වෙළඳ  අමාත්‍යාංශය                                                     = බන්දුල ගුණවර්ධන

27 කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය                                                  =  විමල් වීරවංශ

28 ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය                                                   = කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල