සිසුන් 200ට වැඩි පාසල්වලට පනවා තිබූ සීමා ලිහිල් කෙරේ

Thursday, 13 August 2020 - 11:00

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+200%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
සිසුන් 200 ට වැඩි පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ලබාදුන් උපදෙස් මාලාව සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද ප්‍රකාශ කළේ සිසුන් 200 ට වැඩි පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකිරීමේදී දින වෙන්කර තිබූ බවයි.

එහෙත් කොරෝනා ව්‍යාප්තියේ වත්මන් තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගෙන මෙම සීමා ලිහිල් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය නිර්දේශ යටතේ පාසල් පවත්වාගෙන යා හැකි නම් සිසුන් සාමාන්‍ය පරිදි ගෙන්වා ගැනීමට බාධාවක් නොමැති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම්දී තිබෙනවා.