අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට ජනපති ලේකම්ගෙන් ලිපියක්

Thursday, 13 August 2020 - 13:09

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රජයේ සංස්ථා, මණ්ඩල හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල සිටින සභාපතිවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත දැනුම්දීමක් කර තිබෙනවා.

ඒ ඔවුන් මේ වනවිට දරණ තනතුරු වල වෙනස්කම් නොකළ යුතු බව දන්වමින්.

යම් වෙනසක් එම තනතුරු සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන්නේ නම් ඊට ජනාධිපතිවරයාගේ එකඟතාව ලබා ගත යුතු බව අදාළ ලිපියේ සඳහන්.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අදාළ ආයතනවල සභාපතිවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කර ඇත්තේ විශේෂ කමිටුවකින් ලද නිර්දේශවලින් බවයි ජනාධිපති ලේකම්වරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ.

ඒ අනුව, අදාළ තනතුරු සඳහා පත් කර ඇති අය එම තනතුරේ කටයුතු කිරීමට අවස්ථා ලබා දිය යුතු වනවා.

මේ අතර, අමාත්‍ය ධුරයන්හි ඊයේ දිවුරුම් දෙනු ලැබූ මන්ත්‍රීවරුන් තමන්ට අදාළ අමාත්‍යාංශයන්හි කටයුතු හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දැනුම් දී තිබෙනවා.