මහතීර් මොහොමඩ්ගෙන් නව පක්ෂයක්

Thursday, 13 August 2020 - 13:37

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මලයාසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහතීර් මොහොමඩ් පී ජුවැන් නමින් නව දේශපාලන පක්ෂයක් පිහිටුවා තිබෙනවා.

95 හැවිරිදි ඔහු පිහිටවූ නව දේශපාලන පක්ෂයේ අර්ථය වන්නේ රණකාමී යන්නයි.

මලයාසියාව තුළ වංචා දූෂණ ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඊට එරෙහිව හඬක් නැගීම සඳහා නව පක්ෂය පිහිටවූ බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහතීර් මොහොමඩ් ප්‍රකාශ කළා.