අවිස්සාවේල්ලේදී ව්‍යාජ මැණික් ගල් අලෙවි කිරීමට උත්සාහ කළ දෙදෙනෙකු අල්ලයි

Friday, 14 August 2020 - 9:32

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
අවිස්සාවේල්ල නගරයේදී ව්‍යාජ මැණික් ගල් අලෙවි කිරීමට සූදානම් වූ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ, අවිස්සාවේල්ල පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුවයි.

වැඩිදුර පරීක්ෂණවලදී මීට පෙර මෙම සැකකරුවන් ව්‍යාජ මැණික් ගල් අලෙවි කර මුදල් වංචා කර තවත් සිද්ධීන් 5ක් පිළිබද තොරතුරු අනාවරණ වී තිබෙනවා.