ඇමතිනී පවිත්‍රා හෙළිකරන ජයග්‍රණයේ රහස (වීඩියෝ)

Friday, 14 August 2020 - 9:49

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%83+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


තමන්ට ඇති එකම සරණ තුරුණුවනේ සරණ බවත් එය ජයග්‍රහණයේ රහස බවත් සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ප්‍රකාශ කළා.

සමන් දේවාලයේ ආගමික වතාවත්වලට එක්වීමෙන් අනතුරුව ඇමතිවරිය මෙම අදහස් පළකලේ පැමිණි සිටි පිරිස අමතමින්.