කොස්දොස්තරවරයෙකුට පහර දුන් රියදුරෙකු අත්අඩංගුවට

Friday, 14 August 2020 - 10:57

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
දිවුලපිටිය බස් නැවතුම්පළේදී ශ්‍රී ලංගම බස් රථ කොන්දොස්තරවරයෙකට පහර දුන් පෞද්ගලික බස් රථ රියදුරෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ මෙම පහරදීම සිදුවඇති බවයි දිවුලපිටිය පොලීසිය සඳහන් කළේ.

පෞද්ගලික ආරවුලක් ගැටුමට හේතු වී ඇති බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.