ලංකාවේ සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන කුෂ් ඇමරිකාවේ සිට කොළඹට ආ හැටි (ඡායාරූප සහ වීඩියෝ)

Friday, 14 August 2020 - 11:45

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%9D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%82%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%A7+%E0%B6%86+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ඇමරිකාවේ සිට කොළඹ ලිපිනයකට එවනු ලැබූ සැක කටයුතු පාර්සලයක් කටුනායක ගුවන් බඩු පර්යන්තයේ රේගු නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි තිබී කුෂ් ගංජා නැමති මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 67ක ඇසුරුමක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 4ක් පමණ වනු ඇතැයි සඳහන්.

එමෙන්ම, එය මෙරට තරුණ පරපුර අතර සීග්‍රයෙන් පැතිර යන මත්ද්‍රව්‍යයක් ලෙසයි හඳුනාගෙන ඇත්තේ.