නරේන්ද්‍ර මෝදි ඉන්දියාවේ දීර්ඝතම කාලයක් පාලන බලය හෙඹවූ කොංග්‍රස් නොවන අගමැතිවරයා බවට පත්වෙයි

Friday, 14 August 2020 - 12:47

%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B9%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ඉන්දියාවේ දීර්ඝතම කාලයක් පාලන බලය හෙඹවූ සිව් වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට ඊයේ පත්වුණා.

ඒ, අතල් බිහාරි වජ්පායි අගමැතිවරයාගේ දින 2268ක පාලන වාර්තාව අභිබවා යමින්.

ඒ අනුව ජවහර්ලාල් නේරු, ඉන්දිරා ගාන්ධි සහ මන්මෝහන් සිං හැරුණු කොට ඉන්දියාවේ දීර්ඝතම කාලයක් පාලන බලය හෙඹවූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන්නේ ඔහුයි.

එමෙන්ම, එලෙස දීර්ඝතම කාලයක් අගමැති ධුරය හෙබවූ කොංග්‍රස් නොවන අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන්නේ ද නරේන්ද්‍ර මෝදි අගමැතිවරයායි.