කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 03කට නව ලේකම්වරු පත්කරයි (වීඩියෝ)

Friday, 14 August 2020 - 13:19

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81+03%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 03ක් සඳහා පත් කෙරුණු නව ලේකම්වරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඊයේ (13) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

ඔවුන්ගේ නම් පහතින්.

01-    එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේ මහතා    - ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
02-    යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා            - ලේකම්, වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශය
03-    මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා    - බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය