එම්.සී.සී. ගිවිසුම තමන් අනුමත කර ඇති බවට වන වාර්තා නීතිපති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Friday, 14 August 2020 - 13:44

%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B7%83%E0%B7%93.+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් හෙවත් එම්.සී.සී. ගිවිසුම තමන් අනුමත කර ඇති බවට පළ වන වාර්තා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා පවසනවා.

ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම ගිවිසුම පිලිබඳව තමන් තවදුරටත් කරුණු අධ්‍යයනය කරමින් පවතින බවයි.