පුත්තලම සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක ආක්‍රමණය කළ කීඩෑ උවදුර (වීඩියෝ)

Friday, 14 August 2020 - 14:14

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%91+%E0%B6%8B%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ඕනෑම ගොවියෙකුගේ සිහිනය, සරු අස්වැන්නක්.

නමුත් අස්වනු නෙලීම ආසන්නයේම පවතිද්දී ඒ අස්වැන්න විනාශයට පත්වන්නේ නම් ඒ ගැන කාට කියන්නද..?

පුත්තලම සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලින් අපට එවන් පුවතක් වාර්තා වුණා.

පුත්තලම සහ කුරණැගල දිස්ත්‍රික්කවලට මායිමව පවතින ඉඟිනියාමිටිය ජලාශය අක්කර අඩි පනස් දහසක පමණ ජල ධාරිතාවක් රඳවන වැවක්.

එමඟින් වම් ඉවුර සහ දකුණු ඉවුර වශයෙන් ප්‍රදේශයේ කුඹුර අක්කර දහස් ගණනකින් මුළු රටටම බත සැපයෙනවා.

යල මහ දෙකන්නයම අඩුවකින් තොරව වගා කරන මේ ගොවීන් අද වන විට දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇත්තේ තම වගාවට හානී කරන කීඩෑ උවදුරක්
ප්‍රදේශය පුරා පැතිර ගොස් ඇති පසුබිමකයි.

මේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ කුඹුරු අක්කර 600කට පමණ හානි පැමිණ තිබෙනවා.

මෙම කීඩෑ උවදුර වෙනුවෙන් විවිධ ප්‍රතිකර්මයන් යෙදුවද අද දක්වා ඒ සියල්ල, ගඟට කැපූ ඉණි හා සමාන වී තිබෙනවා.