උපාධිධාරින් සහ අඩු ආදායම්ලාභීන් එක්ලක්ෂ පනස් දහසකට කඩිනමින් රැකියා (වීඩියෝ)

Friday, 14 August 2020 - 16:39

%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


උපාධිධාරින් 50,000 කට සහ අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා ප්‍රදානය කිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අඩු ආදායම්ලාභීන් රැකියා නියුක්ත කිරීම සඳහා ස්ථාපිත බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය ද සැප්තැම්බර් දෙවනදා සිට ක්‍රියාත්මකයි.

එසේම, රැකියාලාභී උපාධිධාරින් 50,000 කගේ නාම ලේඛන ලබන සඳුදා රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය ප්‍රකාශ කළා.

තෝරා ගනු ලැබූ උපාධිධාරින්ගේ පත්වීම් ලිපි අදාළ අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරියේදී රැකියාලාභීන් වෙත යොමුකරන අතර, ඔවුන් සියලූදෙනා සැප්තැම්බර් 2 වනදා තමන්ට ආසන්නම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත වාර්තා කළ යුතුයි.

මේ අතර, ලබන 20 වනදා පෙරවරු 9.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ අතර එදින පස්වරු 3 ට පැවැත්වෙන 9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සභා වාරයේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.