පරිභෝජනයට නුසුදුසු හාල් මැස්සන් විකිණීමේ කූඨ ක්‍රියාවලියක් (වීඩියෝ)

Friday, 14 August 2020 - 20:31

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%A8+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කුරුණෑගල - පොල්පිතිගම විවිධ සේවා සමුපාකාර සමිතිය හරහා පාරිභෝජනයට නුසුදුසු හාල් මැස්සන් කිලෝ 7,000ක් පාරිභෝගියන්ට විකිණීමේ කූඨ ක්‍රියාවලියක් මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වනවා.

අද හිරු සී.අයි.ඒ. හරහා අනාවරණය ඒ පිළිබඳවයි.

පුස් බැදී හා කුණු වී පාරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්තයේ ඇති මෙම හාල් මැස්සන් තොගය ගබඩා කර ඇත්තේ පොල්පිතිගම විවිධ සේවා සමුපාකාර සමිතියට අයත් මඩගල්ල ප්‍රදේශයේ පවතින ගබඩාවේයි.

හිරු සී.අයි.ඒ කළ විමර්ශනයේදී හෙළිවුයේ මෙම හාල්මැස්සන් තොගය පොල්පිතිගම විවිධ සේවා සමුපාකාර සමිතියේ සභාපතිවරයාගේ දැඩි බලපෑම මත පෞද්ගලික ආයතනයක් හරහා මිලදී ගෙන ඇති බවයි.

මෙම තොගය මිලදී ගැනීම සදහා මුදල් ගෙවීම් සිදුකිරීමේ දී ද සාමාන්‍යයෙන් සැපිරිය යුතු ක්‍රමවේද ඉක්මවාගොස් සභාපතිවරයා කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

මේ වනවිට ප්‍රදේශයේ වෙනත් සමුපකාර ශාඛා හරහා ද පාරිභෝජනයට නුසුදුසු මෙම හාල් මැස්සන් අලෙවි කෙරෙමින් පවතිනවා.

ඊට අමතරව තොග වෙළෙන්දන්ට ද පුස් බැදීල කුණු වී ඇති හාල් මැස්සන් අලෙවි කරන බව හිරු සී.අයි.ඒ. අනාවරණයෙන් හෙළිවුණා.

අපගේ මෙම අනාවරණය හමුවේ සමුපාකාර සමිති නියාමනය කරන මෙරට වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතන මෙහි සිදුව ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතාව සොයා බලන්නේදැයි හිරු සී,අයි,ඒ, ඉදිරියේදීත් අවධානයෙන්.